Aankoop software

Reizen beheer

 

Centraal bevindt zich het reizenoverzicht inclusief logboek, die U de info verschaft wanneer het schip zich aanmeldt, aanvangt of eindigt met de laad- of los-procedure inclusief bijkomende gegevens zoals tonnage en meer. U heeft ook de optie om alle bijhorende documenten up te loaden en naargelang de reis verder gezet wordt, kan U indien gewenst, dagelijks de respectievelijke bevrachter en klant op de hoogte houden van Uw huidige locatie en verwachte aankomst tijd. Het systeem stuurt hen dan automatische genereerde mails.

Verder kan binnenin die module ook het financiële plaatje worden gemaakt met de opbrengst per reis verminderd met de gasoliekost, slijtagekost en havengelden.

Dit kan worden toegepast op droge lading schepen en eveneens containerschepen, waarvoor het systeem over een aangepaste module beschikt.

 

Opvolgen en aansturen van onderhoudstaken

 

In de onderhoudsmodule kan U alle data betreffende de machinekamer componenten ingeven. Het systeem zal U dan notificaties sturen wanneer een onderhoud nodig is. U kan dit heel gedetailleerd verwachten van welke type filters tot welke type smeerolie.

 

Certificaten management en reglementeringen

 

Een overige optie is het bijhouden van alle gebruiksaanwijzingen en scheepscertificaten. Ze zijn ten alle tijden oproepbaar in Pdf-formaat en het systeem waarschuwt de verantwoordelijke van tevoren wanneer een certificaat dreigt te verlopen. Ook alle reglementeringen die verschillend zijn van land tot land en vaargebied, zijn een vaste waarde binnen het systeem en kan je steeds raadplegen.

 

Gebruikersniveau ‘s

 

Het systeem werkt met verschillende toegankelijkheidsniveaus die U naar eigen wens instelt en toekent met een unieke login en paswoord. Zo heeft U de gradaties van beheerder, kapitein tot bemanning die hen toegang verschaft tot wat hen belangt. Als reder kan U opteren om een overzicht te verkrijgen van al uw schepen onder één globale login.

 

Absolute privacy

De dag van vandaag is privacy een gevoelig onderwerp en een belangrijke vereiste. Het systeem is zo ontworpen dat alle data zich bevinden op afgeschermde servers. VeMaSys garandeert U een absolute waarborging van de individuele privacy. Op geen enkel moment kan een derde toegang verschaffen tot de opgenomen data binnen het systeem.

 

 

 

VeMaSys demo

 

 

Copyright Brayton Global - VEMASYS © All Rights Reserved